Η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων που κάποτε αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία και άγνοια από το ευρύ κοινό αφορά πλέον ολοένα και περισσότερους κατόχους web site. Ο λόγος είναι απλός και ξεκάθαρος. Εφόσον δημιουργούμε και συντηρούμε ένα διαδικτυακό χώρο, σημαίνει πως επιθυμούμε κάποιος ή κάποιοι να δουν το περιεχόμενό του, είτε το site είναι εμπορικό είτε απλά προσωπικό. Ο τρόπος για να προσεγγίσουμε το ευρύ κοινό δεν είναι άλλος από την εμφάνιση του site μας σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται. Ο πιο άμεσος, συμφέρων και αποδοτικός τρόπος για να συμβεί αυτό είναι οι μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν έχουμε δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο που εμπορεύεται συγκεκριμένου τύπου προϊόντα, ο σημαντικότερος τρόπος για να προσεγγίσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτά είναι να στραφούμε προς τις search engines, και να προσπαθήσουμε τα αποτελέσματά τους σε όρους σχετικούς με τα προϊόντα μας να εμφανίζουν στις πρώτες θέσεις το δικό μας site.